1

Temat: [C] odczyt znak po znaku z pliku dane.txt

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <conio.h>

using namespace std;
int main()
{
  fstream plik;
  plik.open("dane.txt", ios::in);
  if(plik.good())
  {
    string napis;
    int ile1=0;
    string znak;
    cout << "Zawartosc pliku:" << endl;
    while(!plik.eof())
    {
      getline(plik, napis);
      //
      for(int i=0; i<=napis.length(); i++)
      {
        cout << napis[i] << endl;
        znak=napis[i];
        if (znak == "1") ile1++;
      }
    }
    plik.close();
    cout << "ile 1: " << ile1 << endl;
  } else cout << "Error! Nie udalo sie otworzyc pliku dane.txt!" << endl;
  
  getch();
  return(0);
}