2 Roz 5 - Decyzje

przez kamil

3 Roz 4 - Cytowanie

przez kamil

4 [2] Zmienne powłoki

przez kamil

5 [1] Polecenie grep

przez kamil

7 Powłoki systemu Linux

przez kamil

8 cdimage.debian.org

przez kamil

10 putty

przez kamil