6 Usługa sieciowa - VPN

przez kamil

7 Usługa sieciowa - NAT

przez kamil

9 Usługa sieciowa - DHCP

przez kamil

10 Usługa sieciowa - DNS

przez kamil

11 Monitoring systemu

przez kamil

16 Pakiety dystrybucyjne

przez kamil

17 Obsługa programu vi/vim

przez kamil

21 Konsola, terminal

przez kamil

22 Interpreter poleceń

przez kamil

24 System plików

przez kamil

25 Środowiska graficzne

przez kamil

26 Terminologia sieciowa

przez kamil