6 [PHP] table dwie kolumny

przez kamil

8 [JS] Data (Dzis jest)

przez kamil

16 [JS] getElementById

przez kamil

22 XMLHttpRequest()

przez kamil

23 [JS] Trójkąt o bokach

przez kamil

24 JAVASCRIPT (1)

przez kamil

26 [JS] onclick

przez kamil

27 [JS] setTimeout

przez kamil

28 [JS] confirm parzyste

przez kamil

29 [JS] confirm

przez kamil